Onko mielessäsi nykyisen nettisivun ulkoasun ja sisällön päivittäminen tai aivan uuden kotisivun luominen?

Tässä artikkelissa käyn lyhyesti läpi kolme merkittävää kysymystä, joiden vastaukset on tärkeä olla tiedossa jo ennen itse suunnittelutyön aloittamista. Suunnittelua tehdessä on fokus helpompi pitää halutuissa tavoitteissa jos tiedetään miksi tehdään, kenelle sitä tehdään ja mitä ollaan tekemässä.

Miksi?

Ensimmäinen askel kohti yksilöllistä ja toimivaa lopputulosta on miettiä miksi. Miksi kotisivu tarvitaan tai miksi sen sisältöä halutaan päivittää? Oli vastaus tähän mikä tahansa, niin lopputuloksen pitää olla itsestäänselvyys sivuston käyttäjälle. Esimerkiksi, jos kysymykseen vastauksena on halu myydä käsintehtyjä huonekaluja on tämän käytävä ilmi heti sivustolle tultaessa.

Kenelle?

Tässä vaiheessa keskiöön nousee kohderyhmien tiedostaminen. Kenelle tuotetta, palvelua tai tietoa halutaan kohdentaa? Kohderyhmän ollessa tiedossa on suunnittelua huomattavasti helpompaa toteuttaa johdonmukaisesti. Toki on myös olennaista pyrkiä siihen, ettei tarkkakaan segmentointi sulkisi pois mitään muuta mahdollista asiakasryhmää.

Mitä?

Mitä sisältöä kotisivulla halutaan jakaa ja mitä sen jakamisella pyritään saavuttamaan? Tähän kysymykseen vastaaminen helpottuu, kun tietää vastaukset kahteen edelliseen kysymykseen. Mieti tarvitaanko nettisivu esimerkiksi tiedon jakamista varten, uusasiakashankintaan, brändin imagon muuttamiseen tai vaikka yrityksen jonkun tietyn erityisosaamisalueen esille nostamiseen.
Näitä kysymyksiä voi olla syytä pohtia suuremmalla porukalla ja vastauksia tulisi mahdollisuuksien mukaan peilata yrityksen omien tavotteiden kannalta.
– Teemu