Organisoitu some markkinointi ei ole ainoastaan suurten yritysten ulottuvilla, vaan myös huomattavasti pienemmillä resursseilla voi toteuttaa arvoa tuottavaa viestintää.

Olen törmännyt viimeaikoina useasti jo paikkansa yrityskartalla vakiinnuttaneiden firmojen pohdiskeluihin sosiaalisen median käytöstä yrityskuvan rakentamiseen tai uudistamiseen sekä tarjottavien palveluiden ja tuotteiden markkinointiin. Ei siis ollut vaikeaa miettiä tämän vinkkejä viestintään -artikkelin aihetta.
Sosiaalinen media on tavoittanut suomalaisia käyttäjiä laajasti jo vuosikymmenen ajan, mutta siitä huolimatta sen avaamat mahdollisuudet markkinointiviestintään tuntuvat olevan pimennossa. Varsinkin ilman monihenkistä markkinointiimiä toimivien yritysten sormi löytyy useammin suusta, kuin jakopainikkeelta.
Aikomukseni ei ole paasata markkinointieurojen syytämisestä eri kanavien mainosbudjetteihin, vaan kertoa miten jokainen voi johdonmukaistaa somen käyttöä ja tätä kautta luoda mahdollisuuksia ilman rahallista panostusta.

Tavoitteiden määrittäminen

Niin kuin kaikkeen tekemiseen yritystoiminnassa, myös sosiaalisen median viestintään tulisi määrittää tavoitteet mitä halutaan saavuttaa, missä ajassa ja miten näihin maaleihin aiotaan päästä. On sitten kyse tarkasti määritellystä somekampanjasta tai yrityksen kanavien seuraajamäärien kasvattamisesta vuositasolla, niin joku tavoite on määritettävä, että sen voi saavuttaa. Päämäärän ollessa selvillä on johdonmukaista viestintää helpompi toteuttaa.

Kanavien yleisöt eroavat toisistaan suuresti

On ensiarvoisen tärkeää olla siellä missä kohderyhmäsikin on. Tutkikaa missä kanavissa juuri teidän kohderyhmänne on ja ohjatkaa viestinnän resursseja sinne. Tarkasti kohderyhmän tavoittava viesti menee varmemmin perille, kuin kaikkiin kanaviin jaettava ”keskiarvopäivitys”. Karrikoitu esimerkki tästä voisi olla, että eläkeläisille aurinkomatkoja tarjoavan yrityksen ei kannata kohdentaa markkinointia Snapchatiin, vaan luoda matkakuumetta nostavaa sisältöä Facebookiin.

Suosittelen tutustumista kohderyhmienne somekäyttäytymiseen DNA:n digitaalisen elämäntavan tutkimuksen avulla. (06/2017)

Sosiaalisen median julkaisukalenteri

Johdonmukaista markkinointiviestintää on miltei mahdotonta toteuttaa somessa ilman hyvin suunniteltua sosiaalisen median julkaisukalenteria. Julkaisukalenteria kannattaa pienemmissä yrityksissä suunnitella ja toteuttaa joko viikko- tai kuukausisyklissä, kumpi vaan tuntuu luontevammalta.
Erilaisia julkaisukalentereiden pohjia löytyy verkosta aika vaivattomasti ja ne voivat sisältää hyvinkin seikkaperäisiä sarakkeita aina ostajapersoonan analyysistä näiden sijoittumiseen myyntisuppilossa (sales funnel). Kevyimmät julkaisukalenterit ovat kuin viikko- tai kuukausilukujärjestyksiä, joihin täytetään mitä julkaistaan, missä kanavassa ja milloin julkaistaan. Mitä tarkempaa julkaisukalenteria yrityksellä on resursseja suunnitella, sen parempi.
Toivottavasti näistä vinkeistä on apua tulevan viestintänne suunnitteluun tai että ne ainakin herättivät ajattelemaan olisiko teidänkin oltava enemmän läsnä somessa.
– Teemu